Testy PCR – czy są skuteczne?

Pełna angielska nazwa testu RT-PCR to reverse-transcription polymeraze chain reaction. W wyniku przeprowadzenia takiego badania zostaje wykryta obecność wirusa SARS-CoV-2 lub jej brak.

Od początku pandemii, która ogarnęła cały świat jest to powszechnie stosowany sposób zbadania tego, czy dana osoba jest nosicielem wspomnianego wcześniej wirusa. Test PCR jest jedną z dwóch metod oficjalnie rekomendowanych przez World Health Organization znaną pod kojarzonym na pewno przez większość Polaków skrótem WHO. Badanie składa się z kilku etapów. Uzyskane wyniki cechują się wysoką precyzją, co zostało potwierdzone na całym świecie. Zastosowanie się do obowiązujących procedur ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o wynik testu RT-PCR.

Wpływa na niego czas, w jakim pobrana została próbka. Niezwykle istotne jest również to, w jaki sposób ją pobrano i jak została przetransportowana do laboratorium. Kolejny ważny etap procedury to przeprowadzenie we właściwy sposób analizy laboratoryjnej pobranego materiału. Jeżeli na jednym z wymienionych etapów zostanie popełniony błąd, może to skutkować otrzymaniem niezgodnego ze stanem faktycznym wyniku badania.

Test RT-PCR powinien więc zostać wykonany przez profesjonalistów zajmujących się tym na co dzień. Warto wiedzieć o tym, że opisane w tym artykule badanie pozwala na wykrycie wirusa SARS-CoV-2 jeszcze przed pojawieniem się pierwszych objawów choroby. Zostanie on wykryty również u tych osób, które nie sygnalizują pojawienia się żadnych objawów lub przechodzą zakażenie lekko. Pobranie wymazu nie trwa dłużej niż 5 minut. Wbrew krążącym w internecie opiniom w czasie jego trwania nie następuje uszkodzenie bariery krew-mózg. Mieszkasz w Rzeszowie lub jego okolicach i planujesz poddanie się testowi RT-PCR? Odwiedź stronę internetową Podkarpackiego Centrum Genetycznego OncoGenLab i zapoznaj się z jego ofertą. W razie pytań zadzwoń lub skorzystaj z formularza kontaktowego.