Poznajcie nowoczesne protezy rąk – Polskie dzieło

Różne mogą być przyczyny podjęcia przez lekarza decyzji o amputacji kończyny górnej.

Czasem w wyniku wypadku następuje zmiażdżenie ręki w takim stopniu, że nie jest już możliwe odtworzenie zniszczonej struktury metodą operacyjną. Przyczyną amputacji mogą być również zaawansowane zmiany nowotworowe kości lub wystąpienie innej poważnej choroby. Lekarze zawsze starają się nie dopuścić do tego, aby pacjent stracił kończynę górną. Czasem jednak nie da się nic zrobić i jest to jedyne wyjście. Nie zawsze musi być przeprowadzona amputacja całej ręki. W niektórych przypadkach konieczne jest usunięcie kilku palców lub ręki do łokcia. W najgorszym z możliwych przypadków następuje usunięcie kończyny w taki sposób, że nie pozostaje nawet kikut.

Zachowanie go jest warunkiem tego, aby osoba dotknięta amputacją mogła nosić protezę ręki. Jest ona zakładana właśnie na kikut. Osoba poddana zabiegowi opisanemu wcześniej mocno to przeżywa. Utrata kończyny górnej oznacza dla niej konieczność przystosowania się do całkiem nowej rzeczywistości. Czynności, które wcześniej można było wykonać bez problemu teraz sprawiają dużą trudność lub też bez zastosowania protezy ręki nie są w ogóle możliwe do wykonania – nowoczesne protezy rąk.

Rodzina i znajomi takiej osoby powinny okazać jej wsparcie w tych trudnych dla niej chwilach. Czasem w takiej sytuacji konieczne są konsultacje z lekarzem psychiatrą oraz psychologiem. Nie każdy ma na tyle siły, aby w miarę szybko zaakceptować to, że życie po utracie kończyny znacznie się zmieni. Zastosowanie protezy ręki znacznie ułatwi osobie po amputacji kończyny codzienne funkcjonowanie. Można zdecydować się na protezę pasywną, aktywną lub użyć najnowocześniejszego z aktualnie dostępnych rozwiązań w postaci protezy bionicznej.