Austria, Niemcy – rozliczanie podatków i świadczenia rodzinne

Jeżeli pracujesz na terenie Austrii lub Niemiec, masz możliwość złożenia wniosku o wypłatę świadczenia rodzinnego.

W Austrii nosi ono nazwę Familienbeihilfe. Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc się o nie ubiegać? Należy posiadać obywatelstwo austriackie lub któregoś z państw należących do Unii Europejskiej, ewentualnie Szwajcarii. Można również ubiegać się o wypłatę świadczenia nie spełniając warunku opisanego powyżej. Wystarczy, że mieszkasz w Austrii i masz prawo do pobytu w tym kraju.

Swój wniosek może również złożyć uchodźca, który posiada azyl w Austrii. Nawet w przypadku, gdy Twoje dziecko jest już pełnoletnie i osiąga własne dochody możliwe jest dalsze pobieranie zasiłku rodzinnego. Istnieje jednak warunek- roczny dochód dziecka nie może przekroczyć kwoty 9000 euro rocznie. Można pobierać świadczenie na dziecko do momentu ukończenia przez nie 26 roku życia. W niektórych przypadkach możliwe jest przedłużenie terminu o rok. Jest to ściśle regulowane w przepisach prawa, które obowiązują na terenie Austrii.

Wysokość Familienbeihilfe (zasiłek rodzinny w Austrii) to 105,40 euro na dziecko na miesiąc. Podwyższenie tej kwoty następuje wtedy, gdy dziecko przekroczy określoną w przepisach prawa granicę wieku. Odbywa się to automatycznie. Rodzice nie muszą w takim przypadku składać dodatkowego wniosku. Należy również wspomnieć o tym, że wychowywanie niepełnosprawnego dziecka wiąże się z możliwością otrzymania dodatkowych pieniędzy, stanowiących dodatek do zasiłku rodzinnego. W przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności dziecka może to być kwota w wysokości 138,30 euro miesięcznie. Istnieje również możliwość otrzymywania specjalnego dodatku o nazwie Mehrkindzuschlag. Jego zadaniem jest przeciwdziałanie zagrożeniu ubóstwem wśród osób uprawnionych do otrzymywania zasiłku rodzinnego. Jesteś zainteresowany możliwością otrzymania takiego świadczenia? Skontaktuj się z firmą Intertax24. Pracownicy tej firmy gotowi są reprezentować Cię przed urzędnikami z Austrii i Niemiec. Mogą np. wykonać w Twoim imieniu telefon do jednego z urzędów. Zadzwoń lub napisz, aby uzyskać więcej informacji na temat oferty firmy Intertax24.