Elektronizacja zamówień publicznych – rozwiązania dla administracji.

1 stycznia 2021 roku weszło w życie nowe prawo dotyczące zamówień publicznych. Wśród wprowadzonych przez nie nowości najważniejsza jest pełna elektronizacja zamówień publicznych. Co to oznacza?

Papierowa forma komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą nie jest już możliwa poza kilkoma wyjątkami, które zostały szczegółowo opisane w treści ustawy. Jednym z nich jest sytuacja, w której zamówienie może być zrealizowane w formie elektronicznej tylko wtedy, gdy konieczne byłoby zastosowanie narzędzi lub urządzeń, które nie są ogólnie dostępne. Przy tak wysokim poziomie komplikacji zamówienia dopuszczalna jest jego realizacja w formie papierowej. Jest to możliwe również wtedy, gdy zamawiający musiałby zakupić kosztowny, specjalistyczny sprzęt, aby móc zastosować się do nowych przepisów. Za wyjątkową została również uznana przez twórców nowych przepisów sytuacja, w której podejrzewana jest możliwość naruszenia bezpieczeństwa środków stosowanych w komunikacji elektronicznej. Można również prowadzić procedurę w tradycyjny, papierowy sposób wtedy, gdy w treści zamówienia znajdują się dane, które powinny być szczególnie chronione przed możliwością zapoznania się z nimi przez osoby trzecie. Jak widać twórcy nowych przepisów prawa, które obowiązują od 1 stycznia bieżącego roku w trakcie projektowania nowych rozwiązań zdawali sobie sprawę z tego, że czasem zastosowanie się do nich nie będzie możliwe. Dzięki temu zamawiający zyskują możliwość rozpoczęcia procedury w jej tradycyjnej, papierowej formie, jeżeli tylko wykażą, że jest to uzasadnione w danym przypadku.

System Zeto – platforma PZP to idealne narzędzie do wykorzystania w procesie realizacji zamówienia publicznego. Korzystanie z niego jest na tyle proste, że raczej nie sprawi problemu nawet tym osobom, które wcześniej nie miały do czynienia z tego typu narzędziami. Korzystanie z systemu Zeto PZP gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa, jak również możliwość sprawnej komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń lub skorzystaj z formularza kontaktowego.