Śmierć bliskiej osoby, jak sobie z nią radzić.

Śmierć bliskiej osoby to jedno z tych zdarzeń, którego każdy z nas chciałby uniknąć. Z pewnością uważają tak również mieszkańcy Kraśnika. W przypadku odejścia kogoś z kręgu bliskiej rodziny lub przyjaciół w wyniku długiej choroby teoretycznie można przygotować się na najgorsze.

Jeżeli jednak śmierć była efektem wypadku na drodze, powoduje nagły, niespodziewany szok. Nie należy się dziwić temu, że osoby znajdujące się w tak trudnej sytuacji psychicznej wcale nie myślą o możliwości uzyskania zadośćuczynienia lub odszkodowania. Często nawet nie wiedzą o tym, że istnieje taka możliwość. Czas na takie refleksje przychodzi dopiero wtedy, gdy emocje nieco opadną. Czym różni się odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby (dowiedz się więcej: https://ubiius.pl/zakres-spraw/smierc/) od zadośćuczynienia? Należy pamiętać o tym, że w myśl przepisów prawa obowiązujących w Polsce są to różne pojęcia. Odszkodowanie wypłacane jest wtedy, gdy ubiegająca się o nie osoba poniosła szkody materialne.

Zadośćuczynienie za śmierć jednej z bliskich osób wypłacane jest w takiej sytuacji, kiedy udowodnione zostało poniesienie przez wnioskującą o nie osobę szkód niematerialnych. W myśl przepisów prawa o wypłatę świadczenia mogą starać się osoby należące do najbliższej rodziny. Nie zawsze oznacza to jednak, że z wnioskiem zgłaszają się małżonkowie, rodzice lub dzieci. Czasem osoba, która zmarła znajdowała się w bliskiej relacji z kimś, kto nie należy do kręgu najbliższych spokrewnionych z nią osób. Może tutaj chodzić np. o konkubenta. Jak widać ustawodawca przewidział również taką możliwość, co powinno cieszyć. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie wielu nieporozumień. Jeżeli nie byłeś blisko spokrewniony ze zmarłym, ale będziesz potrafił udowodnić łączące was bliskie relacje, uzyskasz wypłatę świadczenia. Dotyczy to również mieszkańców Kraśnika oraz okolic tego miasta. W przypadku zadośćuczynienia jego wysokość zależy od tego, jak sąd oceni rozmiar poniesionych przez wnioskującą o jego wypłatę osoby strat. Istotne jest również to, czy łączyła ją ze zmarłym więź emocjonalna. Występując o wypłatę świadczenia warto jest zapewnić sobie profesjonalne wsparcie ze strony doświadczonego adwokata.