Czy można odzyskać prowizje bankową?

Prowizja bankowa to opłata, która jest doliczana przez bank do kwoty zaciągniętego kredytu. Jej wysokość jest obliczana na podstawie sumy zobowiązania, jest ona jednorazowa.

Prowizją bankową jest również opłata, którą bank pobiera regularnie od swoich klientów. Może to być np. opłata związana z limitem na karcie kredytowej. Kiedyś powszechną praktyką w Polsce było pobieranie prowizji za samo rozpatrzenie złożonego przez klienta wniosku o udzielenie kredytu. Przedstawiciele banków tłumaczyli to koniecznością zrekompensowania sobie przez instytucje finansowe kosztów związanych z przygotowaniem umowy.

Obecnie taki rodzaj opłat praktycznie już nie występuje, z czego na pewno cieszą się klienci polskich banków. W niektórych przypadkach możliwe jest doliczenie kwoty prowizji bankowej do sumy udzielonego przez bank kredytu. Wtedy jest to płatność rozłożona na raty. Przez długie lata klienci banków nie mogli liczyć na to, że uda im się uniknąć tej opłaty lub też uzyskać jej zwrot. 18 grudnia 2011 roku weszła jednak w życie ustawa o kredycie konsumenckim, która zmieniła sytuację kredytobiorców. Od tej pory zobowiązanie finansowe zaciągnięte przez osobę fizyczną, które zostało spłacone przed terminem zawartym w umowie z bankiem umożliwia tej osobie ubieganie się o zwrot prowizji bankowej. Pod nazwą „kredyt konsumencki” rozumiemy takie zobowiązanie, którego suma nie przekracza kwoty 255,550 zł – zobacz więcej: prowizja bankowa zwrot jak wygląda.

Dotyczy to również tych kredytów, które zostały zaciągnięte w obcej walucie. Wtedy należy przeliczyć jego wartość na złotówki. Warto jest skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej w przypadku podjęcia starań o uzyskanie zwrotu prowizji bankowej. Dzięki wiedzy i doświadczeniu prawników Twoje szanse na końcowy sukces, czyli odzyskanie równowartości prowizji znacznie wzrastają. Istotne jest to, aby zwrócić się o pomoc do profesjonalistów mających doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw. Takich specjalistów znajdziesz w firmie Odzyskamy Prowizję. Zadzwoń lub napisz, aby poznać więcej szczegółów.